Bezrámové střešní světlíky


Je to konstrukční systém se skrytými nosnými profily rámu určený k výrobě a realizaci bezrámových střešních světlíků s použitím izolačních dvoj či trojskel. Systém je možné kombinovat s nosnými ocelovými, betonovými a dřevěnými konstrukcemi na velkoplošných střešních prosklení a posuvných střechách.

Vlastnosti systému:

 • skryté nosné profily rámů
 • provedení dvojsklem, trojsklem, izolačním panelem
 • systém odvětrán, odvodněn
 • tepelná prostupnost konstrukce Ucw 0,65 W/m2K
 • hloubka výplně až 100 mm
 • maximální prostupnost světla

Možnosti provedení:

 • minimální spád konstrukce 2%
 • bez omezení zatížení
 • velikost formátu dle výrobních možností zasklení
 • možnost provedení exteriérového zastínění
 • barevné provedení RAL, NCS, imitace dřev

Systém splňuje nejvyšší požadavky architektů, projektantů a investorů na minimální viditelnost profilů s maximálním využití velikosti prosklených ploch.