Výsuvná ateliérová okna


BC_VSRW 200 E je systém nahoru výsuvných prosklených nebo plných ateliérových oken a šikmých stěn z vícekomorových hliníkových profilů s násobným přerušením tepelného mostu izolátorem z polyamidu s redukcí ochlazování vnitřní části profilu sáláním, o minimální celkové hloubce profilů 200 mm a šířce dle statiky. Systém je ovládán elektricky. Vnější těsnění vyrobeno z EPDM profilů po obvodě z jednoho kusu s lepeným spojem v nadpraží. Variantou v atypických provedeních je provedení zatmelení strukturálními uw stabilními tmely. Středová těsnění vyrobena z EPDM profilů vícekomorového provedení, v rozích lepené s těsnícími růžky vícekomorové konstrukce. Vnitřní dorazové těsnění vyrobena z EPDM profilů po obvodě z jednoho kusu a je spojeno na lepený spoj v nadpraží. Navržený systém odvodnění a odvětrání zabezpečuje řízený způsob odvodu a odvětrání vzniklého kondenzátu (drobného zatečení) ze zasklívací drážky a vyrovnání tlaků v zasklívací drážce.